ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

หลักสูตร “เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สาระจำนวนและพีชคณิต”

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

ไฟล์เอกสาร 👉  คลิก