ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ศุภากร อุดมชัยพร

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

หลักสูตร เจาะลึกสื่อการเรียนการสอนคณิตประถมศึกษา ep.2 ไม้ไอศกรีม

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

มีไฟล์เอกสาร 👉  คลิก