ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น.

หลักสูตร :How to Enhance English Communication Effectively เสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

 

ไม่มีไฟล์เอกสาร