ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

หลักสูตร : ครูภายใต้วิถีปกติใหม่ หัวใจไฮบริด

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

** ไม่มีดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร