ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา

วันเสาร์ 13 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น.  

หลักสูตร : “การสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพผ่านห้องเรียนสังคมศึกษา”

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

 ไม่มีโหลดไฟล์เอกสาร