ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  

หลักสูตร : Teaching English with MI-based Activities (for Primary and Secondary Levels) การสอนอังกฤษด้วยกิจกรรมพหุปัญญา (สำหรับครูประถมและมัธยมศึกษา)

วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี  

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

                               ไม่มีไฟล์เอกสาร