ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-17.00 น.  

หลักสูตร : สร้างคลิปออนไลน์ง่ายๆ ด้วย kineMaster EP 2

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร  

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

                              ไม่มีไฟล์เอกสาร