ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  

หลักสูตร : ภาษาไพธอน​ ภาค​ 2 เขียนโปรแกรมประยุกต์กับคณิตศาสตร์​ วิทยาศาสตร์

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

                        โหลดไฟล์เอกสาร 👉  คลิก