ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม

 วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน  2563 เวลา 14.00-17.00 น.     

หลักสูตร : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จาก STEM สู่ STREAM

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม

ดูรายชื่อ 👉 คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code

              *ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิก