ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

 วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน  2563 เวลา 14.00-17.00 น.     

หลักสูตร : ตำนานคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

ดูรายชื่อ 👉 คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code

              *ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิก