ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ 

               วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม  2563 เวลา 14.00-17.00 น.                 

หลักสูตร : Problem-Based Learning (PBL) สำหรับครูคณิตศาสตร์

                                               วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

                                            ** ดูรายชื่อ 👉  คลิ  **

                   ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code

                                      *ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิ