ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ 

 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม  2563 เวลา 09.00-12.00 น.                 

หลักสูตร : การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ GSP (The Geometer’s Sketchpad) คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-6

                                               วิทยากร : อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ

                                            ** ดูรายชื่อ 👉  คลิก  **

                   ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก  หรือ Scan QR Code

 

         *ดาวน์โหลดโปรแกรมและวิธีการติดตั้ง 👉 คลิก

         *ดาวน์โหลดสื่อประกอบการอบรม GSP 👉 คลิก

         *ดาวน์โหลดการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ GSP (The Geometer is  Sketchpad) 👉  คลิก