คลิป และ ภาพบรรยากาศอบรม : หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ 1 (6ตุลาคม61) ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

หลักสูตร : การสอนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ 1 (Creative Ways to Teach English 1 )
วิทยากร : ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี
อาจารย์ประจำกลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 06 ตุลาคม 2561
 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องอบรม 403  ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

ผลิตโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ชมการเรียนการสอนย้อนหลัง ช่วงเช้า คลิกที่นี่       ช่วงบ่าย  คลิกที่นี่