บรรยากาศการมอบวุฒิบัตร การออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา สำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 วิทยากร ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ วันที่ 3 – 4 กันยายน 2559


“การออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา
สำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21
วิทยากร ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
วันที่ 3 – 4 กันยายน 2559
ณ โรงเรียน สระแก้ว จังหวัด สระแก้ว”

From บรรยากาศการมอบวุฒิบัตร อบรม นอกสถานที่ จ.สระแก้ว. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 9/04/2016 (119 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2