ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง , อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2563

1. ” เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์เพื่อก้าวทันโลกยุคสมัยไทยแลนด์ 4.0″

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 2. สร้างสรรค์เกมการศึกษา ด้วยโปรแกรม PowerPoint 1

วิทยากร : อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่