ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

1. หลักสูตร  เล่น คิด สร้าง: การคิดเชิงออกแบบ สำหรับครูระดับปฐมวัย

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

2. หลักสูตร  อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้และการผลิตสื่อ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่