กิจกรรมทดลองวิทย์คิดสร้างสรรค์ : Satit Chula Science Show วันที่ 8 ตุลาคม 2559


“โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
หลักสูตร : กิจกรรมทดลองวิทย์คิดสร้างสรรค์ : Satit Chula Science Show
วันที่ 8 ตุลาคม 2559 ( 9.00-16.00 น.)
สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม”

From โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 10/11/2016 (172 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2