กตัญญูจัดทำสมุด เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจสามารถ Download หรืออ่านเพิ่มเติมในรูปด้านล่าง 👇👇

สำหรับน้องๆ ที่ยังไม่ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนผ่าน Google form
ของ Katanyudemy ทางลิงก์นี้ได้เลยค่ะ 👇
👇👇 Link เข้าร่วมกลุ่มของแต่ละวิชาอยู่ด้านล่าง 👇👇
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ อ.อิทธิ สถิตนาเวศกุล
กลุ่มวิชาชีววิทยา อ.ชนัต อินทะกนก
กลุ่มวิชาเคมี อ.ยงยุทธ ยืนยาว
กลุ่มวิชา GAT เชื่อมโยง อ.เกรียงศักดิ์ ไกรโรจน์
กลุ่มวิชาฟิสิกส์ อ.วิณณวิชญ์ เกษมพรกุลวัฒน์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ อ.เอกชัย วิทยถาวรวงศ์
กลุ่มวิชาภาษาไทย อ.เกรียงศักดิ์ ไกรโรจน์
รอรับชมได้เลยตามเวลาที่กำหนด
ไฟล์เอกสารการติวจะมี Link ให้โหลดทุกครั้ง